จดหมายจากเด็กน้อย  / A message from the children

จดหมายจากเด็กน้อย / A message from the children

Author : Agnes Chan
Language : Japanese
Category : Agnes Chan
Rights : World
Publisher : Chan Mi Ling Agnes
ISBN : 978-4-406-03137-0
Extent : 157 pages

ไม่ว่าจะเป็นเด็กที่ถูกนำไปค้าประเวณีหรือเด็กที่ถูกซื้อขายจากพวกค้ามนุษย์ เด็กสาวที่ถูกซื้อ-ขายตัวถึง 2 ครั้ง เด็กชายที่มีความคิดว่าถ้าไม่ฆ่าคนก็จะไม่รู้จักกับสันติสุข หรือสงครามกลางเมืองในประเทศอิรัก แอกเนส ชานก็ได้เข้าไปพบปะพูดคุยและสัมผัสกับความจริงมาหมดแล้ว

 

แอกเนส ชาน เรียนจบปริญญาเอกจากคณะศึกษาศาสตร์ ที่มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดในสหรัฐอเมริกา เป็นทั้งนักร้องเพลงป๊อป นักเขียน และทูตสันถวไมตรีขององค์การยูนิเซฟประจำประเทศญี่ปุ่น ได้บันทึกเรื่องราวที่เธอประสบพบเจอกับเด็กๆ เหล่านี้มาลงในหนังสือเล่มนี้ เพื่อถ่ายทอดความเจ็บปวดของเด็กๆ ให้คนทั้งโลกได้รับรู้

 

 

Whether they are children who are sold and exposed to prostitution such as a girl in Cambodia whom had been sold twice, a boy soldier in Sudan who said if one does not kill then they would not know what peace is, Agnes Chan has been to all of these places to talk to all of them.

 

Agnes Chan, a pop-star singer who graduated her PhD in Education from Stanford University, writer and a UNICEF Goodwill Ambassador for Japan recorded valuable experiences of meeting these children from all around the world who were living in this painful world.