ภาษาจีนเรียนสนุก / The fun of Learning Chinese

ภาษาจีนเรียนสนุก / The fun of Learning Chinese

Author : Agnes Chan
Language : Japanese
Category : Agnes Chan
Rights : World
Publisher : Chan Mi Ling Agnes
ISBN : 978-4-8454-0831-3
Extent : 146 pages

แอกเนส ชาน เกิดในครอบครัวคนจีน มีภาษาแม่เป็นภาษาจีน แต่ได้ย้ายรกรากมาอยู่ที่ญี่ปุ่น เธอได้สอนชาวญี่ปุ่นให้ออกเสียงภาษาจีนได้อย่างถูกต้อง โดยใช้ตัวอักษรคาตาคะนะสอนการออกเสียง และยังสอนการสนทนาในชีวิตประจำวันให้กับผู้อ่านอีกด้วย

 

 

Agnes Chan teaches Japanese readers to learn to read and speak Mandarin in simple phrases in everyday situations. Agnes adopts the use of katakana with four tones along with a guide to learn to have correct pronunciation.